Make your own free website on Tripod.com

JUALAN LANGSUNG

Jualan langsung adalah satu kaedah pemasaran yang menawarkan peluang untuk membeli barangan atau perkhidmatan melalui rangkaian ahli-ahli dan pengedar-pengedar syarikat berkenaan.

Mengikut takrif Akta Jualan Langsung 1993 (Akta 500), jualan langsung ialah jualan barangan dan perkhidmatan yang dibuat secara pintu ke pintu dan pesanan mel/pos. Dalam konteks ini, sebarang perniagaan yang dijalankan secara pintu ke pintu dan pesanan pos dikira menjalankan aktiviti jualan langsung yang tertakluk di bawah Akta Jualan Langsung 1993.

Walau bagaimanapun, hanya syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 yang dibenarkan menjalankan aktiviti sedemikian dengan lesen yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN & HEP). Orang perseorangan tidak dibenarkan menjalankan perniagaan jualan langsung kecuali bagi jualan barangan atau perkhidmatan yang bernilai tidak lebih dan RM 50.00 setiap jualan.

Perniagaan jualan langsung telah menjadi semakin popular di kalangan masyarakat Malaysia. Jumlah nilai jualan industri ini telah meningkat dan tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1998, nilai jualan industri ini mencecah hampir RM 4 billion dengan melibatkan lebih 2 juta orang.

lndustri jualan langsung mula bertapak di Malaysia dalam tahun 1970-an dengan penglibatan syarikat-syarikat asing dan Amerika dan Taiwan yang bergiat cergas dalam perniagaan jenis ini. Sejak itu, aktiviti jualan langsung telah berkembang selaras dengan perubahan dalam gaya hidup masyarakat kini yang menitikberatkan cara membeli-belah, pemilihan barangan dan layanan jurujual.

Aktiviti jualan langsung adalah dinamik. Barangan dan perkhidmatan yang boleh didagangkan melalui jualan langsung adalah tidak terhad selagi ianya sah disisi undang-undang. lni termasuklah barangan keperluan rumah, penjagaan diri, kosmetik dan perkhidmatan seperti kad diskaun, rebet dan kad keahlian serta penjualan hartanah seperti lot bangalow dan rumah.

Di samping itu, perkhidmatan berkaitan multimedia dan teknologi maklumat juga dipasarkan melalui jualan langsung. Secara umumnya, terdapat tiga bentuk pelan pemasaran dalam jualan langsung di Malaysia iaitu berbilang tingkat (multi level), satu tingkat (single level) dan pesanan pos (mail order). Jenis pelan pemasaran jualan langsung yang paling popular adalah berbilang tingkat.

Industri jualan langsung kini dilihat semakin berkembang dan popular sebagai satu kaedah pemasaran alternatif kepada jualan tradisional seperti borong dan runcit. Bagaimanapun, kebaikan aktiviti jualan langsung ini telah dicemari dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan berselindung dan menyamar sebagai syarikat jualan langsung.

Mereka ini telah memperkenalkan aktiviti jualan langsung yang tidak beretika seperti skim cepat kaya dan skim piramid yang bertujuan untuk memperdaya dan menipu pengguna.

Berikutan dengan itu, kerajaan dan pihak industri memikirkan bahawa satu undang-undang perlu ada untuk mengawalselia aktiviti jualan langsung supaya ianya diamalkan dengan teratur dan sihat.

Maka, Akta Jualan Langsung 1993 (AJL 1993) telah diwujudkan dan mula dikuatkuasakan pada bulan Jun 1993 dengan tiga objektif iaitu untuk mengawalselia aktiviti perniagaan jualan langsung supaya ia wujud dalam suasana teratur, sihat dan beretika; membenikan perlindungan pengguna; serta menghapuskan skim piramid.

Dengan wujudnya AJL 1993 ini, pengguna tidak perlu bimbang dengan kes-kes negatif yang dikaitkan dengan industri jualan langsung seperti skim cepat kaya, skim piramid, penipuan oleh pengedar/penjual, harga barangan dan perkhidmatan yang terlalu mahal dan jualan secara paksaan. Namun, seseorang pengguna harus tahu menggunakan peruntukan di bawah AJL 1993 yang memberikan perlindungan kepada pengguna apabila terlibat dalam perniagaan jualan langsung

KONTRAK JUALAN LANGSUNG

Semua kontrak jualan langsung antara penjual dan pembeli yang bernilai RM300 dan lebih mesti dibuat secara bertulis, ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan mempunyai kenyataan bahawa kontrak tersebut tertakluk kepada tempoh bertenang (cooling-off period) selama 10 hari bekerja.

Seseorang pengguna atau pembeli yang diberi kontrak tempoh bertenang tersebut mempunyai hak untuk bertenang selama 10 hari bekerja bermula dan tarikh kontrak itu dibuat. Dalam kontrak ni sebarang transaksi seperti serahan atau penerimaan barangan atau perkhidmatan dan pembayaran atau penerimaan wang deposit sebelum tempoh bertenang luput adalah tidak sah.

Di samping itu, semasa masih dalam tempoh bertenang, pembeli mempunyai hak untuk menarik diri daripada kontrak dan meminta penjual membuat serahan barangan atau perkhidmatan dalam masa tidak lebih 72 jam atau tiga hari dan tanikh kontrak dengan menghantar suatu notis bertulis kepada penjual

WAKTU BERTANDANG

Seseorang wakil syanikat jualan langsung atau lebih dikenali sebagai jurujual hanya dibenarkan bertandang pada hari-hari dan masa tertentu iaitu dan pukul 9 pagi hingga 7 malam hari bekerja.

Mereka tidak dibenarkan bertandang ke rumah pengguna bagi tujuan menjual pada hari cuti am dan hari-hari cuti hujung minggu mengikut negeri. Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan bertandang pada bila-bila masa sekiranya dengan persetujuan atau temujanji dengan tuan rumah atau premis terlebih dahulu.

KAD KEBENARAN

Selain kontrak tempoh bertenang dan waktu bertandang, satu lagi perkara yang dinyatakan dalam AJL 1993 yang boleh melindungi pengguna ialah kad kebenanan. Kad tersebut dikeluarkan oleh syarikat jualan langsung kepada semua penjual.

la mencatatkan nama dan alamat pemegang kad; nama, alamat dan nombor telefon syarikat yang mengeluarkan kad tersebut; tandatangan wakil syarikat yang diberi kuasa mengeluarkan kad; nombor lesen jualan langsung yang sah dan gambar pemegang kad.

Adalah menjadi kesalahan sekiranya seseorang jurujual gagal untuk menunjukkan kad kebenaran apabila bertandang di rumah bagi maksud menjual barangan atau perkhidmatan.

SAMPEL PRODUK

Seseorang pengguna yang membeli barangan melalui pesanan pos mempunyai hak untuk membuat pemeriksaan ke atas barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat jualan langsung bagi memastikan barangan atau perkhidmatan tersebut adalah sama dengan yang diiklankan.

Sesebuah syarikat jualan langsung yang menjalankan pemasaran secara pesanan pos mesti menyediakan sampel barangan atau perkhidmatan di premis penniagaan untuk diperiksa oleh pengguna yang berminat. Waktu dan tempat untuk pemeriksaan itu boleh ditetapkan oleh syarikat.

Ramai orang mengaitkan industri jualan langsung sebagai suatu industri yang tidak beretika dan menimbulkan banyak isu negatif. Persepsi ini mungkin sedikit sebanyak telah menjejaskan imej industri jualan langsung itu sendiri.

Walau bagaimanapun, persepsi tersebut nampaknya tidak tepat sekiranya kita membuat ukuran bahawa aktiviti perniagaan jualan langsung ini tertakluk kepada undang-undang tertentu yang dapat melindungi pengguna daripada penipuan dalam urusan jual beli dan amalan perniagaan yang tidak beretika

KESIMPULAN

Pengguna sendiri harus melengkapkan diri mereka sendiri dengan tingkat pengetahuan ilmu kepenggunaan yang secukupnya serta bijak menggunakan hak-hak mereka sebagai pengguna.

Kesimpulannya, Akta Jualan Langsung 1993 telah dikuatkuasakan untuk melindungi hak pengguna, namun Akta tersebut tidak dapat dikuatkuasakan secara berkesan tanpa kerjasama daripada pengguna itu sendiri. Pengguna mempunyai pilihan.

Tidak dinafikan bahawa terdapat pelbagai isu-isu negatif yang wujud dalam industri jualan langsung, tetapi

Pengguna perlu mengetahui bagaimana menggunakan hak mereka dan memberi kerjasama yang baik kepada Kerajaan dalam mewujudkan industri jualan langsung yang sihat dan beretika. 

PANDUAN MENANGANI JUALAN DARI RUMAH KE RUMAH

Elak diri dan terperangkap dalam aktiviti perniagaan yang tidak jujur, kurang sopan dan tidak beretika terutama jualan dan rumah ke rumah. Ikuti panduan berikut : - 

bullet

Aktiviti jualan dari rumah ke rumah adalah di kawal di bawah Akta Jualan Langsung 1993. OIeh itu sebelum anda melayani jurujual pastikan jurujual menunjukkan Kad Pengenalan dan Kad Kebenaran. Setelah berpuashati bahawa jurujual itu datang dari Syarikat Jualan Langsung yang sah, jika anda berminat anda bolehlah membenarkan jurujual menunjukkan barang jualannya

bullet

Waktu bertandang adalah dari 9 pagi hingga 7 malam pada hari bekerja sahaja

bullet

Berhati-hati dalam berurusan dengan jurujual. Jangan tenburu-buru membuat keputusan untuk membeli.

bullet

Anda boleh meminta jurujual meninggalkan risalah, borang pesanan atau kontrak supaya anda dapat kaji dengan lebih teliti atau berbincang dengan ahli keluarga. Minta jurujual datang semula beberapa hari kemudian.

bullet

Jangan terpengaruh dengan kata-kata yang boleh memikat anda untuk terus membuat tempahan atau pesanan.

bullet

Jika tidak berminat, berterus-terang kepada jurujual. Jangan membeli semata-mata kerana hendak membuat jurujual beredar. Jangan merasa bersalah kerana tidak membeli disebabkan mereka telah membuat demonstrasi.

bullet

Jangan sekali-kali menandatangani borang pesanan atau kontrak jika anda tidak yakin atau tidak mampu untuk membuat pembayaran. ini kerana besar kemungkinan harapan untuk mendapatkan balik wang anda agak sukar apabila anda menukar fikiran kelak.

bullet

Terma-terma pesanan atau kontrak hendaklah dibaca dengan tehti terutama cetakan yang halus. Kata-kata jurujual tidak akan diambil kira jika anda telah menangani borang pesanan atau kontrak. Anda akan terikat dengan apa yang terkandung dalam kontrak, bukan apa yang dijanjikan oleh jurujual.

bullet

Dapatkan sesalinan borang pesanan atau kontrak dan pastikan semua janji-janji tambahan yang dibuat oleh jurujual tercatit dalam semua salinan penjanjian.

bullet

Pastikan penghantaran dibuat dalam tempoh seperti yang dinyatakan dalam borang pesanan atau kontrak. Jika tidak sampai, anda hendaklah melapor kepada syarikat berkenaan. Salinan surat kepada syarikat berkenaan hendaklah juga disalinkan kepada Persatuan Pengguna di tempat anda atau kepada pihak berkuasa.

bullet

Semua kontrak adalah tertakluk kepada tempoh bertenang iaitu selama 10 hari bekerja. Tujuannya adalah supaya pembeli diberi peluang mernbuat keputusan. Dalam tempoh ini pembeli boleh membatalkan kontrak walaupun telah ditandatangani jika ragu-ragu dan tidak puas hati dengan barangan.

bullet

Penjual tidak sepatutnya menerima apa-apa bayaran dari bakal pembeli sebelum tempoh bertenang tamat.

Jika anda menghadapi masalah mengenai jualan rumah ke rumah : - 

bullet

Cubalah selesaikan masalah dengan syarikat berkenaan; 

bullet

Sekiranya tidak mendapat penyelesaian, hubungi Bahagian Pendagangan Dalarn Negeri, Kementenian Perdagangan Dalam Negeni dan Hal Ehwal Pengguna; dan 

bullet

Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna 

 

SEBELUM ] [ NDT 21 OGOS 2004 ]